Kompasy do zamówienia #8402

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Józef
Nazwisko :Kruszelnicki
Data urodzenia :26-03-1951
Płeć :m