Kompasy do zamówienia #8400

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Zachaba
Data urodzenia :15-07-1977
Płeć :m