Kompasy do zamówienia #8393

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michal
Nazwisko :szata
Data urodzenia :08-12-1985
Płeć :m