Kompasy do zamówienia #8393

Dane dla kompasu nr 1

Imię :ela
Nazwisko :pajak
Data urodzenia :08-11-1977
Płeć :k