Kompasy do zamówienia #8393

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Adam
Nazwisko :pajak
Data urodzenia :12-12-1975
Płeć :m