Kompasy do zamówienia #8388

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Iwona
Nazwisko :Kalita
Data urodzenia :07-11-1985
Płeć :k