Kompasy do zamówienia #8388

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mateusz
Nazwisko :Kwiatkowski
Data urodzenia :08-09-1984
Płeć :m