Kompasy do zamówienia #8376

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Justyna
Nazwisko :Dobrychłop
Data urodzenia :29-11-1986
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Dawid
Nazwisko :Dobrychłop
Data urodzenia :28-04-1986
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 3

Imię :Wojmir
Nazwisko :Dobrychłop
Data urodzenia :29-10-2016
Płeć :m