Kompasy do zamówienia #8367

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka
Nazwisko :Michałowska
Data urodzenia :23-05-1968
Płeć :k