Kompasy do zamówienia #8365

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Janusz
Nazwisko :Gąsior
Data urodzenia :12-04-1951
Płeć :m