Kompasy do zamówienia #8361

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Rafał
Nazwisko :Stański
Data urodzenia :27-04-1968
Płeć :m