Kompasy do zamówienia #8361

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zuzanna
Nazwisko :Szamal
Data urodzenia :12-07-2001
Płeć :k