Kompasy do zamówienia #8361

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Szamal
Data urodzenia :27-10-1972
Płeć :k