Kompasy do zamówienia #8359

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Daniel
Nazwisko :Turczyn
Data urodzenia :16-06-1990
Płeć :m