Kompasy do zamówienia #8350

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Damian
Nazwisko :Woźny
Data urodzenia :05-01-1978
Płeć :m