Kompasy do zamówienia #8345

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mariusz
Nazwisko :Gronczewski
Data urodzenia :18-04-1965
Płeć :m