Kompasy do zamówienia #8343

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krystyna
Nazwisko :Nagel
Data urodzenia :16-03-1957
Płeć :k