Kompasy do zamówienia #8334

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Stasiak
Data urodzenia :23-04-1972
Płeć :m