Kompasy do zamówienia #8327

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kajetan
Nazwisko :Majchrzak
Data urodzenia :04-03-1993
Płeć :m