Kompasy do zamówienia #8319

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Rutkowska
Data urodzenia :04-02-1980
Płeć :k