Kompasy do zamówienia #8317

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grażyna
Nazwisko :Iwan
Data urodzenia :16-05-1970
Płeć :k