Kompasy do zamówienia #8313

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marta
Nazwisko :Sowisło
Data urodzenia :29-02-1984
Płeć :k