Kompasy do zamówienia #8309

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksandra
Nazwisko :Kaliszan
Data urodzenia :30-01-1988
Płeć :k