Kompasy do zamówienia #8307

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Ścieranka
Data urodzenia :15-02-1966
Płeć :m