Kompasy do zamówienia #8304

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Adrianna
Nazwisko :Charubin
Data urodzenia :10-05-1998
Płeć :k