Kompasy do zamówienia #8302

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Graczyk
Data urodzenia :18-11-1957
Płeć :k