Kompasy do zamówienia #8292

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Robert
Nazwisko :Małota
Data urodzenia :20-06-1974
Płeć :m