Kompasy do zamówienia #8289

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Malgorzata
Nazwisko :Kaczmarek
Data urodzenia :25-09-1973
Płeć :k