Kompasy do zamówienia #8277

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michal
Nazwisko :Mazur
Data urodzenia :20-05-1989
Płeć :m