Kompasy do zamówienia #8272

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Kożuch
Data urodzenia :21-05-1982
Płeć :m