Kompasy do zamówienia #8269

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Stefański
Data urodzenia :05-07-1990
Płeć :m