Kompasy do zamówienia #8264

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ryszard
Nazwisko :Dziecinniak
Data urodzenia :13-07-1951
Płeć :m