Kompasy do zamówienia #8261

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Berg
Data urodzenia :18-05-1986
Płeć :k