Kompasy do zamówienia #8261

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Berg
Data urodzenia :28-09-1986
Płeć :m