Kompasy do zamówienia #8259

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Patryk
Nazwisko :Sterna
Data urodzenia :12-05-1986
Płeć :m