Kompasy do zamówienia #8252

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zdzisław
Nazwisko :Woźny
Data urodzenia :14-01-1951
Płeć :m