Kompasy do zamówienia #8252

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Danuta
Nazwisko :Woźny
Data urodzenia :05-09-1955
Płeć :k