Kompasy do zamówienia #8240

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mirosława
Nazwisko :Stefańska
Data urodzenia :08-02-1961
Płeć :k