Kompasy do zamówienia #8238

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dariusz
Nazwisko :Łuksza
Data urodzenia :04-05-1986
Płeć :m