Kompasy do zamówienia #8232

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Rafał
Nazwisko :Charubin
Data urodzenia :18-12-1976
Płeć :m