Kompasy do zamówienia #8229

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Ambroży
Data urodzenia :16-09-1982
Płeć :k