Kompasy do zamówienia #8219

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Cysewski
Data urodzenia :03-06-1961
Płeć :m