Kompasy do zamówienia #8219

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Liliana
Nazwisko :Michalska
Data urodzenia :14-04-1969
Płeć :k