Kompasy do zamówienia #8219

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Artur
Nazwisko :Michalski
Data urodzenia :07-04-2000
Płeć :m