Kompasy do zamówienia #8219

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michal
Nazwisko :Michalski
Data urodzenia :20-10-1988
Płeć :m