Kompasy do zamówienia #8215

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Rodzeń
Data urodzenia :02-04-1966
Płeć :k