Kompasy do zamówienia #8205

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Krause
Data urodzenia :28-03-1988
Płeć :k