Kompasy do zamówienia #8205

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Metin
Nazwisko :Eren
Data urodzenia :15-09-1981
Płeć :m