Kompasy do zamówienia #8205

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Isabella
Nazwisko :Poniatowski
Data urodzenia :03-05-1969
Płeć :k