Kompasy do zamówienia #8205

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lukasz
Nazwisko :Krause
Data urodzenia :22-10-1982
Płeć :m